Taxeringsvärde

Vad är taxeringsvärde? Vad är skillnaden på taxeringsvärde och marknadsvärde? Hur tar du reda på taxeringsvärde för ditt hus och är ett högt taxeringsvärde bra eller dåligt? Frågorna är ofta många när du äger en fastighet eller ska köpa en. Här går vi igenom det viktigaste du behöver veta om taxeringsvärde och varför detta är ett viktigt begrepp att ha koll på.

Vad är taxeringsvärde

Ett taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet du äger och är det som ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Som standard brukar taxeringsvärdet vara ungefär 75 procent av fastighetens marknadsvärde och det är Skatteverket som tar beslutet för vad ditt taxeringsvärde blir. För att fastighetsavgiften inte ska bli för hög finns det ett takbelopp som varierar för varje år. 2021 var takbeloppet 8 524 kronor för småhus.

Så här beräknas taxeringsvärde för fastighet

Det är Skatteverket som beslutar om taxeringsvärdet för alla fastigheter i Sverige. Tillsammans med Lantmäteriet och en oberoende fastighetsvärderare tar de fram ett underlag för att kunna räkna ut taxeringsvärde. De kollar bland annat på hur mycket liknande fastigheter har sålts för i samma område samt byggnadens ålder.

Taxeringsvärdet för hus bestäms var tredje år och utgör då 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärdet i sin tur baseras på de genomsnittliga priserna under de två senaste åren vilket innebär att taxeringsvärde och marknadsvärde kan skiljas rejält åt.

Räkna ut taxeringsvärde för ditt hus

Vill du ta reda på taxeringsvärdet för ditt hus gör du detta genom att logga in på Mina Sidor på Skatteverket. Där kan du göra en ny beräkning för att se vad ditt taxeringsvärde blir när du exempelvis har gjort en ombyggnad eller tillbyggnad. På Skatteverkets hemsida kan du även få information om taxeringsvärde på fastigheter som du inte äger själv. Detta kan vara bra att kolla på innan du köper ett hus.

Är ett högt taxeringsvärde bra eller dåligt

En vanlig fråga är om ett högt taxeringsvärde är bra eller dåligt. Ett högt taxeringsvärde för hus innebär att du behöver betala en högre fastighetsavgift men det innebär också att din fastighet är värd mer pengar. Tack vare takbeloppet kommer du trots ett högre taxeringsbelopp aldrig behöva betala mer än en viss summa i fastighetsavgift.

Taxeringsvärde och marknadsvärde

Både taxeringsvärde och marknadsvärde är viktigt att ha koll på när du äger eller ska köpa en fastighet. Taxeringsvärde är det samlade värdet av en fastighet och baseras på föregående års marknadsvärde. Marknadsvärde däremot är det pris som kan tänkas att du får betala för fastigheten i dagens marknad. Som tidigare nämnt kan dessa värdena skiljas åt en hel del men standard är att taxeringsvärdet ska vara cirka 75 procent av marknadsvärdet.

På Notar kan våra erfarna mäklare hjälpa dig att ta fram marknadsvärdet för ditt hus med en gratis värdering. Vi tittar på husets läge, skick och potential och gör en ärlig bedömning för att få fram ett så korrekt marknadsvärde som möjligt.