Mäklararvode

Vad anses som ett rimligt mäklararvode, vad är det och vad baseras det på? Mäklarens provision eller arvode betalas ut i samband med försäljning av objekt och kan variera från mäklare till mäklare.

Det finns inte en specifik standardsiffra vad gäller arvodet som din mäklare tar ut, även om arvodet faktiskt ofta ligger på en cirkanivå hos ett flertal mäklare. Faktum är att du kan hitta generella nivåer även om det kan variera från mäklare till mäklare och även på samma kontor. Arvodet baseras på flera saker såsom erfarenhet, framgång och objekt.

Mäklarens kompetens en avgörande roll

Även om flera parametrar spelar in här så är det trots allt mäklarens egen kompetens och professionalism som avgör arvodets siffra. Något som även tas i beaktning är bostadens eller objektets värde. Ju mer bostaden är värd desto högre mäklararvode, rent generellt.

Det viktiga är att hitta en mäklare som ger valuta för pengarna och där du i slutändan blir en vinnare. På Notar tar vi hänsyn till våra mäklares expertis men även till dig som kund så att provisionen ska kännas rimlig i alla situationer.

Modeller för mäklararvode

Modellerna för att sätta ett mäklararvode kan vara flera. Det fasta arvodet är det vanligaste men det finns flera varianter.

  • Mäklararvode till fast pris i kronor – Här tilldelas mäklaren ett arvode i kronor, vilket kan vara fast eller rörligt. Är det fast blir det enklare för dig som kund eftersom du redan vet att arvodet inte påverkas av slutpriset. Provisionen presenteras redan innan försäljningen.
  • Mäklararvode i procent – Arvodet anges i procent baserat på slutpriset. Ju högre slutpris desto högre belopp.
  • Grundarvode i kronor med ytterligare procent av slutpriset – I vissa fall tar mäklaren ett grundarvode och när slutpriset överstiger en viss nivå tas ytterligare en procent ut. Detta kallas för trappmodellen. Här beror ofta slutpriset på mäklaren som får högre provision ju mer hen lyckas få upp priset.

Är du intresserad av att höra vilka mäklararvoden Notar tar och hur vi tänker angående detta är du välkommen att kontakta oss.

Så påverkas arvodet av objekten

Generellt kostar mäklaren mer om det rör sig om en husförsäljning än en lägenhetsförsäljning. Detta för att det helt enkelt innebär mer jobb för mäklaren. När du väljer att sälja din bostad med oss kommer vi alltid överens om hur mäklararvodet sätts innan du påbörjar din process.

Avdragsgillt mäklararvode

Mäklararvodet är avdragsgillt i din skattedeklaration. Då minskar du din reavinstskatt på 22 procent. På så sätt sparar du pengar i skatt. Hör mer med oss på Notar så berättar vi hur det fungerar. Vi ser till att du får bra betalt för din bostad och att det lönar sig att samarbeta med oss!