Bodelning

Ska ni skilja er eller flytta isär? Eller har din make/maka gått bort? En bodelning innebär att ni gör en uppdelning av era gemensamma tillgångar. Hur bodelningen ska ske beror bland annat på vad för typ av förhållande ni har haft. Här kan du läsa mer om hur en bodelning går till och vilka rättigheter och skyldigheter ni har.

Hur går en bodelning till?

En bodelning för hus, bostadsrätt eller hyresrätt börjar med att en av parterna begär att den ska utföras. Så länge alla inblandade är överens kan ni göra bodelningen själva, äger ni en fastighet ihop måste ni dock skriva avtal. Är ni inte överens eller vill få hjälp med bodelningen kan ni ansöka om detta hos Tingsrätten.

  1. Bouppteckning
    Oavsett om det är en bodelning vid skilsmässa, dödsfall eller om ni varit sambos börjar processen med att ni gör en bouppteckning. Här skriver ni ner vilka tillgångar och skulder ni har vid tiden för ansökan om skilsmässa, när ni avslutade ert samboförhållande, vid dödsfallet eller när ni lämnade in er ansökan för bodelning.

  2. Beräkna andelar
    Använd bouppteckningen som underlag för att beräkna värdet på era tillgångar och skulder. Som regel ska er gemensamma egendom delas lika i en bodelning. Om ni varit sambos eller gifta i kortare tid än fem år kan ni göra undantag från regeln om lika delning, en så kallad jämkning.

  3. Lottläggning
    En lottläggning innebär att ni bestämmer hur ni ska dela upp era tillgångar mellan er. Vem får vad helt enkelt!

  4. Bodelningsavtal Bodelningen blir fastställd genom att ni skriver ett bodelningsavtal. Ni delar upp egendomen hur ni vill mellan er och räknar sedan ut vem som löser ut den andra.

Bodelning vid skilsmässa

Vid en skilsmässa är bodelning något ni måste göra. Så länge ni är överens om hur ni ska dela upp era tillgångar behöver ni inte använda er av en bodelningsförrättare utan kan sköta hela processen själva. Ni behöver inte heller registrera er bodelning hos Skatteverket, dock måste ni ansöka om äktenskapsskillnad hos Tingsrätten innan ni börjar er bodelning. Är ni gifta räknas all er egendom som giftorättsgods och ska fördelas lika mellan er, om ni inte har avtalat annat på förhand exempelvis med äktenskapsförord.

Bodelning vid skilsmässa tips

För mer information om bodelning vid skilsmässa och tips kan du besöka Boupplysningens hemsida.

Bodelning vid samboskap

Om ni har ett samboförhållande och vill göra en bodelning regleras detta av sambolagen, vilket innebär att det endast är de tillgångar ni har skaffat gemensamt som ska räknas in i bodelningen. Upp till ett år efter att samboförhållandet har tagit slut kan en av er begära en bodelning, det finns dock inga krav på att en bodelning måste göras.

Bodelning vid dödsfall

Om ena maken i ett äktenskap avlider ska en bodelning göras och den fungerar på ett liknande sätt som en bodelning vid skilsmässa. Arvingar och andra testamentstagare tar den avlidnes plats och omfattas av samma regler som den avlidne partnern skulle ha gjort.

Bodelning under äktenskap

En bodelning kan även göras under ett pågående äktenskap. Då måste båda makarna vara överens om att en den ska göras och hur den ska göras. Anledningen till att man gör en bodelning under äktenskap är vanligen för att man vill förtydliga vem som äger vad av era tillgångar. Detta är framförallt vanligt när den ena driver ett företag.

Bodelning av bostadsrätt eller hus

Ska ni skilja er göra en bodelning räknas bostadsrätt och hus in som giftorättsgods. Är ni sambos räknas bostaden endast som en gemensam tillgång om ni skaffade den tillsammans. Värdet på bostaden utgår från fastighetens marknadsvärde och delas vanligen lika.

På Notar kan våra professionella mäklare hjälpa er att ta reda på fastighetens marknadsvärde med en gratis värdering. Vi går igenom din bostad och tar hänsyn till aspekter som läge, skick och planlösning för att ni ska få en så rättvis värdering som möjligt. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!