Värdera och sälja fastighet i dödsbo

När någon har gått bort kan det svårt att veta var man ska börja. Att behöva ta tag i alla detaljer kring dödsboet är antagligen inte det första du vill göra i detta läge. För att underlätta i denna svåra situation har vi tagit fram en guide för dig som behöver ansöka om dödsbolagfart eller sälja fastighet i ett dödsbo.

Vad är dödsbo

Ett dödsbo är den avlidnes tillgångar och skulder. I ett dödsbo ingår bland annat bostad, pengar och andra föremål som till exempel smycken och möbler. När någon avlider är det arvingarna, oftast en eller flera närstående, som får i uppgift att ta hand om dödsboet.

När du ska sälja dödsbo är det första steget att göra en bouppteckning. En bouppteckning är en lista med den avlidnes ägodelar och eventuella skulder, och fungerar som dödsboets legitimation som visar vem som har rätt att agera ombud. För att kunna göra en bouppteckning behöver alla delägare i dödsboet vara närvarande vid en bouppteckningsförrättning.

Vad innebär arvskifte?

Ett arvskifte kan ske så fort en bouppteckning är klar och det innebär att man gör ett ägarbyte av dödsboet, löser alla avtal och eventuella bolån. Finns det mer än en arvinge ska man dokumentera vem som ärver vad i en arvskifteshandling. Vill du inte skriva den själv kan du anlita en jurist som hjälper dig. Det är viktigt att alla arvtagare skriver under dokumentet och sparar det, det ska inte skickas in någonstans utan fungerar som ett avtal som visar att ni alla är överens.

Värdera ett dödsbo

När ett arvskifte och bodelning sker värderas fastigheten i dödsboet efter marknadsvärdet. Från marknadsvärdet dras sedan latent skatteskuld, beräknad försäljningskostnad och möjlig uppskovsskatt av för att få fram ett värde på fastigheten. Latent skatteskuld är en uppskattning av vad du hade betalat i vinstskatt om fastigheten sålts.

På Notar kan våra professionella mäklare hjälpa dig att värdera bostaden när du ska sälja dödsbo.

Sälja dödsbo innan bouppteckning

När du ska sälja fastigheten i ett dödsbo behöver en bouppteckning finnas färdig. Det går fortfarande att sälja fastighet tidigare, men köparen kommer då inte få möjlighet till tillträde förrän registreringen av bouppteckningen är klar. Den behövs för att köparens lagfart ska bli beviljad.

Sälja fastighet i dödsbo

För att kunna sälja en fastighet behöver alla dödsbodelägare godkänna försäljningen. Detta gäller om det inte finns något testamente som nämner vad som ska ske med bostaden. Kommer alla delägare överens om att sälja behöver ni ansöka om lagfart och sedan kontakta en mäklare för värdering. Finns det däremot ett testamente som anger att en person ska ärva bostaden behöver ni inte vara överens om vad som ska göras med huset utan beslutet ligger på den som ärver fastigheten.

Sälja bostadsrätt i dödsbo

För att kunna sälja bostadsrätt från dödsbo behöver alla dödsbodelägare i regel vara överens om att sälja. Men bostadsrätter eller lägenheter som finns i ett dödsbo kan säljas utan allas samtycke, till skillnad från hus och villor där alla måste vara överens. För att kunna genomföra detta ansöker delägarna om att få hjälp av en boutredningsman och detta ansöker ni om via tingsrätten. Försäljningen kan sedan genomföras om boutredningsmannen kommer fram till att bostadsrätten ska säljas.

Sälja fastighet i dödsbo och skatt

När en fastighet säljs i dödsbo och går med vinst blir du skyldig att betala skatt. Det är oftast samma skatteregler när försäljning av dödsbon sker som det är när privatpersoner säljer en fastighet. Försäljningen kommer att deklareras året efter så du behöver avsätta pengar för att kunna betala skatten. Skulle det vara så att fastigheten inte säljs inom tre år kommer beskattningen att bli hårdare.

Kontakta oss på Notar för mer information om att värdera och sälja dödsbo. Med oss kan du göra en kostnadsfri värdering av såväl hus som bostadsrätt utan att du förbinder dig till att sälja.