Fornborgsvägen 48A

Fornborgsvägen 48A

Huddinge / Huddinge kommun
3 195 000 kr
  • 800 kvm
Anmäl intresse

Bygg din dröm!

Nu finns möjligheten att skapa ditt drömboende från start

Bostäder får byggas dock kan även medges att i huvudbyggnad inreds lokal för handel, hantverk och kontor för verksamhet av icke störande art och och förenliga med bostadsändamålet. Verksamhet skall helt föreläggas inomhus. Högst fyra parkeringsplatser får anordnas på tomten.
Minsta tomtstorlek är 800 kvm. Högst en femtedel (1/5) av fastighetsarean får bebyggas. Högst en huvudbyggnad och komplementbyggnad får uppföras. Komplementbyggnad får inte ges större byggnadsarea än 50 kvm. Huvudbyggnad får innehålla högst 2 lägenheter, varav en får högst vara 65kvm bruttoarea. Huvudbyggnad skall uppföras i en våning med suterrängvåning. Högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,0 meter och högsta nockhöjd är 7,0 meter. För komplementbyggnad är högsta byggnadshöjd 3,0 meter och största taklutning 27 grader.
Huvudbyggnad skall placeras minst 4 Meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad minst 1 meter från fastighetsgränsen.

Ni kan beräkna preliminär anläggningsavgift enligt 2021 års VA-taxa via följande länk.
https://www.stockholmvattenochavfall.se/anslutning#!/berakna-din-anlaggningsavgift

Fastigheterna ligger inte inom ett fördelningsområde för gatukostnader och behöver således inte erlägga någon gatukostnadsersättning.

Kontakta ansvarig mäklare för vidare frågor och funderingar.
Det är okej att gå ut för att titta på tomten.

Eddie Can - Mäklare Huddinge

Tomtarea:

800 kvm

Pris:

3 195 000 kr

Aktuellt bud:

3 200 000 kr
Ansök om lånelöfte

Notarlånet i samarbete med Lånekoll

Ska du köpa och behöver sälja?

Boka kostnadsfri värdering

Visning & kontakt

Notar erbjuder både digitala och privata visningar. Kontakta ansvarig mäklare för mer information!

Bilder

Visa på karta

Vad är din bostad värd? Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering

Boka här

Anmäl intresse

Fyll i formuläret för att registrera ditt intresse för Fornborgsvägen 48A Huddinge

HitCounter