Glömstavägen 532 A

Till salu Glömsta Huddinge kommun

Plan och lättbyggd tomt i ett attraktivt läge i populära Glömsta!


VAD FÅR JAG BYGGA?

Huvudändamålet är bostäder.

Endast friliggande hus i högst två våningar, därutöver får inte vind inredas eller suterrängvåning anordnas.
Högsta två lägenheter får inredas, varav den mindre inte får ha en större bruttoarea än 65 m2.
Byggnader skall vara friliggande och placeras minst 4,0 meter från tomtgräns.
Garage/förråd kan placeras 1, 0 meter från tomtgräns om granne så medger.
Byggnadshöjd för huvudbyggnad högst 6,5 meter för garage/förråd högst 3 meter.
Taklutning minst 14*- max 38* (*= grader).
Minsta tomtstorlek 1000 m2 .
Byggnads arean får totalt inte vara större än 200 m2 , varav byggnads arean för bostad får högst 150 m2 , och för garage – och förrådsbyggnader högst 36 m2 . Sammanlagda byggnad arean för garage/förråd får vara högst 50 m2 .

PLACERING AV BYGGNADER

Plan och lättbyggd tomt i ett attraktivt läge i populära Glömsta!


VAD FÅR JAG BYGGA?

Huvudändamålet är bostäder.

Endast friliggande hus i högst två våningar, därutöver får inte vind inredas eller suterrängvåning anordnas.
Högsta två lägenheter får inredas, varav den mindre inte får ha en större bruttoarea än 65 m2.
Byggnader skall vara friliggande och placeras minst 4,0 meter från tomtgräns.
Garage/förråd kan placeras 1, 0 meter från tomtgräns om granne så medger.
Byggnadshöjd för huvudbyggnad högst 6,5 meter för garage/förråd högst 3 meter.
Taklutning minst 14*- max 38* (*= grader).
Minsta tomtstorlek 1000 m2 .
Byggnads arean får totalt inte vara större än 200 m2 , varav byggnads arean för bostad får högst 150 m2 , och för garage – och förrådsbyggnader högst 36 m2 . Sammanlagda byggnad arean för garage/förråd får vara högst 50 m2 .

PLACERING AV BYGGNADER.
Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från fastighetsgräns och komplementbyggnad 1 meter.


GATUKOSTNADER
Enligt Huddinge kommun tillkommer inga det kostnader för gatukostnader.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta kommunen på tel 08-535 30 000

BYGGLOVSKOSTNADER
För kostnader kring bygglov, kontakta Huddinge kommun på tele 08-535 30 000.

VA
Huset har VA-anslutning vid tomtgräns.

EL
Inte ansluten till el. Tillkommer kostnader ca 40.000kr.
Vill du få detta bekräftat kontakta Vattenfall på telefon 020-82 00 00.

FIBER
Ej ansluten till fiber.
För kostnad och tillgång kontakta någon av leverantörerna via www.bredbandskarta.se

Störningsskydd
Vid ny- och/eller ombyggnad av bostadshus skall hänsyn tas till trafikbuller. Utanför fasad vid boningsrum och uteplats för en lägenhet får den ekvivalenta ljudnivån ej överskrida 55 dBA. Fasad skall utformas så att inomhus i boningsrum dem ekvivalenta ljudnivån ej överskrider 30 dBA och maximala ljudnivån nattetid ej överskrider 45 dBA. Planeringsmålet för maximal ljudnivå nattetid skall vara 540 dBA

Behöver du hjälp med att sälja din bostad?

Pris Kontakta mäklare
Tomt 1 195 kvm
Mäklare Huddinge

Ska du köpa och behöver sälja?

Boka kostnadsfri värdering
Visa alla bilder
Visa alla bilder
Visa alla bilder
Visa film

Kontakta mäklare för visning

Anmäl intresse

Dokument & information

plankarta0126k-126061
beskrivning0126k-12606

Vad är din bostad värd?
Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering

Boka här