Skyttelvägen 13A

Ett högt läge i Segeltorp!

Till salu Huddinge kommun

VAD FÅR JAG BYGGA?

Endast friliggande hus (Bostäder) med minsta tomtstorlek 800m2, då särskilda skäl föreligger, 700m2. På varje fastighet får högst en huvudbyggnad och ett garage uppföras.
Huvudbyggnadens byggnadsarea får högst vara 1/5 av tomtarean, dock högst 200m2. Byggnadsarean för garage och/eller uthus får vara högst 40m2.
Huvudbyggnaden får inrymma högst en bostadslägenhet. På fastighet större än 1200m2 får huvudbyggnaden inrymma högst två bostadslägenheter. Högsta antal våningar.

Efter att byggnation och slutbesiktning av huvudbyggnad är färdigställd får man alltid göra tillbyggnad om 15 kvm samt Attefalls hus om 30 kvm enligt attfallsreglerna .

GATUKOSTNADER
Enligt Huddinge kommun tillkommer inte gatukostnader.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta kommunen på tel 08-535 30 000

BYGGLOVSKOSTNADER
För kostnader kring bygglov, kontakta Huddinge kommun på tele 08-535 30 000.

VATTEN OCH AVLOPP
VA finns inte framdraget till fastighetsgräns, kostnad för detta beräknas ligga på 345 250 kr

VAD FÅR JAG BYGGA?

Endast friliggande hus (Bostäder) med minsta tomtstorlek 800m2, då särskilda skäl föreligger, 700m2. På varje fastighet får högst en huvudbyggnad och ett garage uppföras.
Huvudbyggnadens byggnadsarea får högst vara 1/5 av tomtarean, dock högst 200m2. Byggnadsarean för garage och/eller uthus får vara högst 40m2.
Huvudbyggnaden får inrymma högst en bostadslägenhet. På fastighet större än 1200m2 får huvudbyggnaden inrymma högst två bostadslägenheter. Högsta antal våningar.

Efter att byggnation och slutbesiktning av huvudbyggnad är färdigställd får man alltid göra tillbyggnad om 15 kvm samt Attefalls hus om 30 kvm enligt attfallsreglerna .

GATUKOSTNADER
Enligt Huddinge kommun tillkommer inte gatukostnader.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta kommunen på tel 08-535 30 000

BYGGLOVSKOSTNADER
För kostnader kring bygglov, kontakta Huddinge kommun på tele 08-535 30 000.

VATTEN OCH AVLOPP
VA finns inte framdraget till fastighetsgräns, kostnad för detta beräknas ligga på 345 250 kr.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta Stockholm vatten på va-anslutningar@svoa.se

EL
Tillkommer anslutningskostnad kostnader. El anslutningsavgifter beräknas ligga kring 45.000-50.000kr. För att säkerställa denna kostnad var god att kontakta behörig person.
Vill du få detta bekräftat kontakta Vattenfall på telefon 020-82 00 00.

FIBER
Ej ansluten till fiber.
För kostnad och tillgång kontakta någon av leverantörerna via www.bredbandskarta.se

Behöver du hjälp med att sälja din bostad?

Pris Kontakta mäklare
Tomt 800 kvm
Mäklare Huddinge

Ska du köpa och behöver sälja?

Boka kostnadsfri värdering
Visa alla bilder
Visa alla bilder
Visa alla bilder
Visa film

Kontakta mäklare för visning

Anmäl intresse

Dokument & information

Tomtkarta
Plankarta

Vad är din bostad värd?
Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering

Boka här