Fågelsångsvägen 33

Stor tomt med bra läge!

Till salu Rosenhill Huddinge kommun

VAD FÅR JAG BYGGA?

Fastigheten ligger utanför detaljplan. Detta innebär att man som fastighetsägare separat får ansöka om bygglov för huvudbyggnad till Huddinge kommun.
Intilliggande detaljplan medger en byggyta om 1/5 av fastighetens storlek. Detta kan ses som riktlinje men Huddinge kommun behandlar varje inskickat bygglov enskilt.

Efter att byggnation och slutbesiktning av huvudbyggnad är färdigställd får man alltid göra tillbyggnad om 15 kvm samt Attefalls hus om 30 kvm enligt attfallsreglerna .

GATUKOSTNADER
Enligt Huddinge kommun tillkommer det 0 kr för gatukostnader.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta kommunen på tel 08-535 30 000

BYGGLOVSKOSTNADER
För kostnader kring bygglov, kontakta Huddinge kommun på tele 08-535 30 000.

VATTEN OCH AVLOPP
VA finns inte framdraget till fastighetsgräns, kostnad för detta beräknas ligga på 345 250 kr.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta Stockholm vatten på va-anslutningar@svoa.se

Vid styckning av tomt, rivning av befintligt hus och byggnation av kan det tillkomma ny anslutningsavgift.


EL
Tillkommer anslutningskostnad kostnader. El anslutningsavgifter beräknas ligga kring 45.000-50.000kr

VAD FÅR JAG BYGGA?

Fastigheten ligger utanför detaljplan. Detta innebär att man som fastighetsägare separat får ansöka om bygglov för huvudbyggnad till Huddinge kommun.
Intilliggande detaljplan medger en byggyta om 1/5 av fastighetens storlek. Detta kan ses som riktlinje men Huddinge kommun behandlar varje inskickat bygglov enskilt.

Efter att byggnation och slutbesiktning av huvudbyggnad är färdigställd får man alltid göra tillbyggnad om 15 kvm samt Attefalls hus om 30 kvm enligt attfallsreglerna .

GATUKOSTNADER
Enligt Huddinge kommun tillkommer det 0 kr för gatukostnader.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta kommunen på tel 08-535 30 000

BYGGLOVSKOSTNADER
För kostnader kring bygglov, kontakta Huddinge kommun på tele 08-535 30 000.

VATTEN OCH AVLOPP
VA finns inte framdraget till fastighetsgräns, kostnad för detta beräknas ligga på 345 250 kr.
Vill du få detta bekräftat kan du kontakta Stockholm vatten på va-anslutningar@svoa.se

Vid styckning av tomt, rivning av befintligt hus och byggnation av kan det tillkomma ny anslutningsavgift.


EL
Tillkommer anslutningskostnad kostnader. El anslutningsavgifter beräknas ligga kring 45.000-50.000kr. För att säkerställa denna kostnad var god att kontakta behörig person.
Vill du få detta bekräftat kontakta Vattenfall på telefon 020-82 00 00.

FIBER
Ej ansluten till fiber.
För kostnad och tillgång kontakta någon av leverantörerna via www.bredbandskarta.se

Stor tomt på 2328 kvm. F.n saknas detaljplan vilket ger möjlighet att vara med och påverka en ny detaljplan när kommunen påbörjar detta arbete för kommande byggnation. Området står inför stora förändringar i samband med infrastrukturen som kommer byggas ut med Spårväg syd och Tvärförbindelse Södertörn. Inom Glömstaområdet planeras för 1 200 nya bostäder och längs med Glömstavägen finns möjlighet att utveckla en tätare miljö i stationsnära lägen. Gå även in på Huddinge kommuns hemsida för mer information.

Behöver du hjälp med att sälja din bostad?

Pris Kontakta mäklare
Tomt 2 328 kvm
Mäklare Huddinge

Ska du köpa och behöver sälja?

Boka kostnadsfri värdering
Visa alla bilder
Visa alla bilder
Visa alla bilder
Visa film

Kontakta mäklare för visning

Anmäl intresse

Vad är din bostad värd?
Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering

Boka här