Eldfaran 1

Eldfaran 1

Sollentuna/Väsjön / Sollentuna kommun
5 000 000 kr
  • kvm
Anmäl intresse

Öppen budgivning för verksamhetsmark i Norrsätra verksamhetsområde inom Väsjön, Sollentuna kommun

Denna inbjudan avser fastigheten Eldfaran 1 inom detaljplan för Norrsätra verksamhetsområde. Fastighetens omfattning är 3 247 m².

Fastigheten är avsedd för kontorsverksamhet (ej hotell) men även ej störande industri och bilservice kan tillåtas, efter särskild bygglovsprövning. Detaljplanen tillåter till viss del även handel.

Området
Inom Väsjön förbereds för omkring 4 400 bostäder i form av flerbostadshus, stadsradhus och villor. Visionen är att Väsjön blir en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Utbyggnaden av infrastruktur beräknas pågå fram till år 2028.

Norrsätra verksamhetsområde trafikförsörjs från Frestavägen som förbinder området med övriga Sollentuna och E4. Frestavägen är för närvarande under ombyggnation till stadsgata med trädplantering, parkering och gång- och cykelstråk. Norr om området ansluter Frestavägen till Norrortsleden (väg 265) vid trafikplats Hagbylund.

Ansökan om att delta i markförsäljningen
Markförsäljningen kommer att genomföras med en öppen budgivning med hjälp av en fastighetsmäklare.

För att få delta i budgivningen behöver detaljplanens krav på den tänkta bebyggelsen och verksamheten uppfyllas.
Genom att skicka in ansökan via länken till vårt webbformulär ansöker man om att få delta i budgivningen för verksamhetstomten. Länk till webbformulär.
Ansökan behöver bland annat innehålla:

Kortfattad beskrivning av verksamheten och den tänkta bebyggelsen.
Giltigt registreringsbevis
Ansökan stänger den 2018-09-30. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av ansökningarna och rätten att förkasta samtliga inkomna anmälningar.

Budgivning
Budgivningen påbörjas under oktober och pågår fram tills dess att köpeavtalet är undertecknat av båda parter. Vinnaren av budgivningen och markområdet är den som lämnat det högsta budet och skrivit köpeavtal med kommunen. Köpeavtalet måste i sin tur godkännas av behörigt politiskt organ för att vara giltigt.

Hannes Bergqvist - Mäklare Sollentuna

Pris:

5 000 000 kr

Aktuellt bud:

7 150 000 kr

Ska du köpa bostad och behöver sälja?

BOKA KOSTNADSFRI VÄRDERING

Bilder

Vad är din bostad värd? Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering.

BOKA HÄR

Anmäl intresse

Fyll i formuläret för att registrera ditt intresse för Eldfaran 1, Sollentuna/Väsjön.

HitCounter