Alängsvägen 9

Huddinge Vidja / Huddinge kommun
Kommande bostad
  • 45 kvm
Anmäl intresse

Avstyckningsbar tomt med generös byggrätt!

Välkommen till Alängsvägen i natursköna Vidja! Här finner ni en stor fastighet på 2 637 kvm med plana gräsytor och en iordninggjord yta för parkering, 3-4 platser. På tomten står ett suterränghus, en stor gäststuga samt ett nybyggt attefallshus (2018). Tomten är avstyckningsbar med en generös byggrätt.

Utdrag ur detaljplanen:

Huvudbyggnad får byggas i två våningar och ha en största byggnadsarea (BYA) som är 100 m2. Om huvudbyggnaden istället byggs i en våning fården ha en högsta BYA om 150 m2. För komplementbyggnader är den största sammanlagda byggnadsarean 40 m2 och dessa får byggas i högst en våning. Om det finns ett befintligt fritidshus på fastigheten får den istället räknas som komplementbyggnad om den överensstämmer med de gamlabyggnadsplanernas bestämmelser, det vill säga har en byggnadsarea på högst 55 m2. Högsta sammanlagda tillåtna byggnadsarea på fastigheten är 200 m2. En generationsbostad får finnas inom huvudbyggnaden och ha en bruttoarea (BTA) på högst 55 m2. Alternativt får befintligt fritidshus med en största byggnadsarea på 55 m2 BTA räknas som denna generationsbostad. Huvudbyggnader ska placeras minst 6 meter från gata och 4 meter från annan fastighetsgräns. Även komplementbyggnader ska placeras 6 meter från gatan men får placeras 1 meter från annan fastighetsgräns.
Högsta byggnadshöjden på huvudbyggnaden är 6,5 meter och nockhöjden är 8,5 meter. För komplementbyggnaden är högsta byggnadshöjden 3,0 meter och högsta nockhöjd 4,0 meter.

Läs mer på https://www.huddinge.se/vidja

Anslutningskostnad V&A C:a 80.000 kr / tomt.
Anslutning El ca 30-35 tkr för den avstyckningsbara tomten.
Gatukostnadsersättningar för etapp 2 ej fastställda.


Peter Jakaczynski - Mäklare Farsta / Sköndal

Boarea:

45 kvm

Tomtarea:

2 637 kvm

Ska du köpa bostad och behöver sälja?

BOKA KOSTNADSFRI VÄRDERING

Visning & Kontakt

Ansvarig mäklare

Peter Jakaczynski

Peter Jakaczynski

0737-30 60 01


Mina pågående försäljningar

Jag är en villacertifierad mäklare och har genomgått en utbildning hos Svensk Kvalitetssäkring och Gar‑Bo.

Kontakta mig Om mig

Extra kontaktperson

Bilder

Planritning

Vad är din bostad värd? Vi hjälper dig med en kostnadsfri värdering.

BOKA HÄR

Anmäl intresse

Fyll i formuläret för att registrera ditt intresse för Alängsvägen 9, Huddinge Vidja.

HitCounter