Bostaden på Almbygatan 10, 15 tr är ej längre till salu.

För mer information kontakta oss på: 0200-275 275 | info@notar.se