Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla

Genom att skänka pengar till Sveriges Stadsmissioner hjälper du människor i utsatthet och utanförskap runtom i hela landet. Idag lever upp mot 33 000 människor i Sverige i hemlöshet. Stadsmissionen bistår med akut stöd såsom mat, kläder, vila, värme och tvätt. I mötet byggs tillit för den som tappat tron på samhället. Den tillitsfulla relationen möjliggör vägledning ut ur utsattheten, till någon av Stadsmissionens eller stadens boenden. Genom ditt stöd bidrar du till hopp och vägar ut ur hemlöshet. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle för alla!

Sveriges Stadsmissioner är en medlemsförening för den lokala Stadsmissionen – från Umeå Stadsmission i norr till Skåne Stadsmission i Söder. I dagsläget är Stadsmissionen 10 medlemmar med verksamheter på 30-talet orter. Tillsammans har de drygt 1300 anställda och många fler volontärer. Stadsmissionen möter 5000 människor i utsatthet och utanförskap varje dag. Deras vision är ett mänskligare samhälle, där alla har makt att forma sina egna liv och är delaktiga i samhället. Stadsmissionen verkar för alla människors rätt till bostad, sysselsättning och social trygghet.

Insamling till förmån för Stadsmissionen.